ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
> ICL

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท  อินเตอร์กู๊ดส์  จำกัด  (ICL)

Iบริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด (ICL)  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับ และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดหาเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ   บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจจากอุตสาหกรรมเคลือบผิว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่มีคุณภาพ  ขณะนี้ องค์กร ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 20 อุตสาหกรรม  อาทิเช่น  การเคลือบผิว, หมึก, พลาสติก, ยาง, กาว, ยางรถยนต์, แก้ว, สิ่งทอ, เรซิ่น, น้ำยาง, ปิโตรเคมี, ก่อสร้าง,  เซรามิก, เครื่องแป้ง, เครื่องสำอาง, ผงซักฟอก, อาหารคน และ อาหารสัตว์, วัสดุต้านแรงเสียดทาน, น้ำมันหล่อลื่น, อิเล็กทรอนิกส์, และโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับ
www.intergoods.co.th
บริษัท  แอลป์วิสร๊อค  จำกัด  (AVC)
บริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด  (AVC/ALP)  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2545  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ แก่บริษัทภายในกลุ่ม  บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจ จากการให้บริการสนับสนุน งานขายและการตลาด ให้กับบริษัทในเครือ ALP  เมื่อธุรกิจของกลุ่ม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ บริษัทฯ จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปด้วย   งานในสายการบริการ มีมากกว่า 6 หน่วยงาน ที่คอยให้การสนับสนุนธุรกิจหลัก  อาทิเช่น  การจัดการทรัพยากรมนุษย์,  ศุลกากรและโลจิสติก,  IT,  ธุรการสำนักงาน และจัดซื้อฯ, การเงินและการบัญชี
www.alp.co.th
บริษัท  กู๊ดส์พลัส จำกัด  (GPC)
บริษัท  กู๊ดส์พลัส จำกัด  (GPC)  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านค้าปลีก และนำเข้าอัลลอยด์ โลหะผสม และ โลหะมีค่า ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจ จากการเป็นคู่ค้ากับ บริษัท Johnson Matthey (JM-USA)  จำกัด  เพื่อส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพให้กับลูกค้าเฉพาะขององค์กร
 
บริษัท  อินเตอร์เมดิคอล  จำกัด  (IM)
บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด  (IM)  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520  โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จาก บริษัทต่างๆ ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไปยังตลาดท้องถิ่นในประเทศ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุม  วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์,  อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด และ ปลูกถ่ายไขกระดูกสันหลังและกระดูกใบหน้า  บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในทั่วในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีตัวแทนขายที่มีศักยภาพ และเจ้าหน้าที่การตลาด คอยดูแล ให้คำแนะนำ และนำเสนอ สินค้าและบริการต่างๆ แก่ลูกค้าทั่วประเทศ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยให้บริการสนับสนุนทางเทคนิค, การบริการลูกค้าทั่วไป, และการบริการหลังการขาย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างตรงเวลา
www.intermedical.co.th
บริษัท  แบงก์ เทรดดิ้ง  1992  จำกัด  (BT)
บริษัท  แบงก์ เทรดดิ้ง  1992  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2517  ภายใต้ชื่อ  หจก. แบงก์เทรดดิ้ง  โดยเริ่มธุรกิจจากการนำเข้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป,  ยา,  น้ำยาเคมีในห้องปฏิบัติการ,  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะ,  อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือผ่าตัด   องค์กร เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แบงก์ เทรดดิ้ง 1992 จำกัด  และ  ย้ายสำนักงานไปยัง ถนน เอกมัย จนถึง ปัจจุบัน
www.bangtrading.com
บริษัท แมส มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  (MM)
บริษัท  แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดสินค้าคุณภาพ และการกระจายสินค้าต่างๆ เช่น ผงซักฟอก, สบู่, ขนมขบเคี้ยว, ยากำจัดแมลง, และ อื่นๆ  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทีมขายให้สามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกทั่วไป และ ร้านค้าแบบ โมเดิร์นเทรด ทั่วทั้งประเทศ   ขณะนี้ องค์กร มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ท่าน เพื่อช่วยแบ่งปันมุมมอง และ มุ่งมั่น ที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาองค์กร ร่วมกัน ตามหลักการของ บริษัท ที่ว่า "เราจะเติบโตไปด้วยกัน"
www.massmarketing.co.th
บริษัท  ไทย-นิคเกน  เอนเทอร์ไพรส์  จำกัด  (TNE)
บริษัท ไทย-นิคเกน เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548  ในประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อจัดส่ง และ จัดจำหน่าย สินค้าปรุงแต่งรส เลียนแบบธรรมชาติ  ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจขององค์กร ช่วยสร้างกรอบการตลาดสำหรับ โรงงานผลิต ไทย-นิคเกน ฟู้ดส์  ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่อ นิคเกน ฟู้ดส์  ต่อมา บริษัท นิคเกน ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ได้ขยายโรงงานผลิต ไปยังเมืองชิสึโอกะ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศญี่ปุ่น  โดยมี สิ่งแวดล้อม และสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย-พัฒนา และ ผลิตสินค้า  ในปี พ.ศ. 2519   ในขณะที่ สำนักงานใหญ่ ยังคงอยู่ในเมือง ฟูกุโรอิ  ซึ่งยังคงเป็น เมือง หรือ บ้านหลัก  ของ  โรงงงาน นิคเกน ฟู้ดส์  จนถึงปัจจุบัน
www.nikkenfoods.co.jp/en/
บริษัท  ไทยนิคเกนฟู้ดส์  จำกัด (TNF)
บริษัท ไทย-นิคเกนฟู้ดส์  จำกัด  หรือ  โรงงานผลิตอาหาร ไทย-นิคเกน  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554  เพื่อผลิตสารปรุงแต่ง กลิ่น รส ธรรมชาติ และ จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศไทย  โรงงานผลิต ไทย-นิคเกน ฟู้ดส์  มีบริษัทแม่อยู่ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่อ นิคเกน ฟู้ดส์  ต่อมา บริษัท นิคเกน ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ได้ขยายโรงงานผลิต ไปยังเมืองชิสึโอกะ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศญี่ปุ่น  โดยมี สิ่งแวดล้อม และสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย-พัฒนา และ ผลิตสินค้า  ในปี พ.ศ. 2519  ในขณะที่ สำนักงานใหญ่ ยังคงอยู่ในเมือง ฟูกุโรอิ  ซึ่งยังคงเป็น เมือง หรือ บ้านหลัก  ของ  โรงงงาน นิคเกน ฟู้ดส์  จนถึงปัจจุบัน  ส่วน โรงงานผลิต ไทย-นิคเกน ฟู้ดส์ จัดตั้งอยู่ที่ จังหวัดระยอง  โรงงานผลิต ไทย-นิคเกน ฟู้ดส์  สามารถผลิตสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย และ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  เนื่องจากมีกำลังผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  ทีมงานวิจัยและพัฒนา ของ โรงงานผลิต ไทย-นิคเกน ฟู้ดส์  มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับ ทีมวิจัยและพัฒนา ที่สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ วัตถุดิบอาหารต่างๆ จากธรรมชาติ  ส่วนผสมปรุงแต่งเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย
www.nikkenfoods.co.jp/en/ , www.thainikkenfoods.com
บริษัท  เคมิคอล พลัส  จำกัด  (CPC)
บริษัท เคมิคอล พลัส จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัท ALP  เป็นบริษัทลูกที่มีประวัติการก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี ในประเทศไทย  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้า และ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ในหลายอุตสาหกรรม โดยเจาะกลุ่มผู้ใช้รายย่อย  บริษัทฯ นำเข้า และ เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ จาก ทั่วทุกมุมโลก และ จัดส่งให้ กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, สี, และหมึก  บริษัท เคมิคอล พลัส จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2537  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมสี, สารเคลือบไม้, เคลือบ UV,  สี, หมึกพิมพ์, พลาสติก, และ อุตสาหกรรมกระดาษ  ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว และเป็นตัวแทน กลุ่มผู้ผลิตต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ในแถบยุโรปและเอเซีย
www.chemical-plus.com
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง >>
> CPC
> AVC
> GPC
> Inter Med
> Bang Trading
> Mass Mkt
> TNE
> TNF